Sortides

Amb la Magic Line es financien ajudes socials per a persones amb trastorn mental

17/06/2016

Les persones amb malaltia mental sovint presenten problemàtiques socials derivades, degut a les dificultats per trobar feina, allotjament,... des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu es proporciona allotjament, atenció socioeducativa i ajudes econòmiques puntuals a les persones ateses, prèvia avaluació dels professionals.

Els trastorns mentals són molt presents en la nostra societat. No obstant això, pesa un gran estigma sobre aquestes malalties i les persones que les pateixen. Tots tenim probabilitats de tenir una malaltia mental. De fet, una de cada quatre persones pateix un trastorn mental al llarg de la vida.