Sortides

El teu suport a la Magic Line, una aposta per l'habitatge digne

26/03/2018

La Magic Line ajuda a les famílies a la seva inserció social. La Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca atén a famílies amb menors a càrrec que han perdut la seva llar, que tenen la seva residència a l'illa. En alguns casos, aquestes famílies, tot i haver passat un període al centre, tenir una bona avaluació i pronòstic, una feina o  recursos econòmics com per poder viure de manera independent, no ho poden fer perquè no  troben un lloguer a un preu que puguin assumir.

La Fundació posa a la disposició de les famílies usuàries les  Llars pont , vivendes on algunes de les famílies hi poden viure mentre el seu nivell d’ingressos millora i aixídesvincular-se definitivament  del Centre. Una part dels diners captats a la Magic Line es destinen a aquest projecte.