Sortides

Els infants crònics amb altes dependències reben suport de la Magic Line

20/06/2016

La Magic Line destina 23.200 euros al programa Príncep (Plataforma de Resposta Integral als Nens Crònics amb Elevada Dependència) que desenvolupa l'Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

A través d'un equip pluridisciplinar s'atenen de manera integrada els pacients amb malalties cròniques i d'alta complexitat, ja que es tracta de nens amb unes necessitats sociosanitàries específiques: accés estable a l'hospital, gran dependència en tecnologia, polifarmàcia, cures domiciliàries i dificultats psicosocials associades. L'objectiu del programa és millorar la qualitat de vida d'aquests nens i de les seves Famílies.