Sortides

La Magic Line aposta per l’autonomia de les persones sense llar

07/06/2016

27.200 euros aportats pels equips de la Magic Line 2016 s’han destinat al ‘programa Llars’ de Sant Joan de Déu Serveis Socials a Barcelona. Aquest programa fomenta l’autonomia de les persones sense llar oferint-los un pis des d’on refer la seva vida amb l’acompanyament de professionals que els donen suport per recuperar hàbits, trobar feina…

L'aportació es complementa amb un programa d'ajudes perquè les persones ateses puguin fer front a petites despeses necessàries per millorar la seva situació de risc d'exclusió. Una persona Treballadora Social dóna suport en la gestió personalitzada d'aquests ajuts, els acompanya i millora així l'efectivitat del suport.

Viure al carrer és el resultat d'un encadenament de circumstàncies que podria patir qualsevol persona: exclusió del mercat laboral, deteriorament de les xarxes socials, pèrdua de recursos... Factors que es poden accentuar si apareixen malalties, trastorns mentals o addiccions que agreugen la situació de vulnerabilitat.