Sortides

La teva solidaritat vers les persones amb dependència gràcies a la Magic Line 2016

31/05/2016

Dels 232.454 euros recaptats per la Magic Line 2016, 10.500 euros aniran destinats al programa ‘Cuidar al cuidador’ de la Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu per a la prevenció de riscos psicosocials.

L’objectiu del programa ‘Cuidar al cuidador’ és millorar la gestió dels conflictes relacionals que poden aparèixer en l’atenció a persones dependents i les seves famílies. Es realitzaran una sèrie de tallers interactius, en grup i sessions individuals, dirigits a 30 persones cuidadores professionals. Aquestes persones es dediquen, en el dia a dia, a l’assistència de persones grans, persones amb demències, persones en procés de final de la vida... en el seu domicili. Aquest aprenentatge millorarà la interrelació amb els usuaris/àries en els conflictes més quotidians i incidirà en el benestar propi del professional.

L'edat, la malaltia o altres circumstàncies poden limitar l'autonomia d'algunes persones i crear la necessitat de rebre una atenció especial de manera transitòria o permanent. Tot i la fragilitat en la que viuen, a Sant Joan de Déu atenem a les persones en situació de dependència respectant la seva dignitat i donant resposta professional a les seves necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals. També seleccionem i formem a persones en risc d'exclusió social perquè puguin ser cuidadores, incidint així en la  seva reinserció laboral.