Sortides

Sant Joan de Déu firma el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

09/09/2016

Amb la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que promou l’Ajuntament de Barcelona, ens sumem a la xarxa de més de 800 entitats i empreses que volen contribuir a fer una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient.

El Compromís inclou 10 objectius mediambientals, econòmics i socials tals com la millora de la qualitat ambiental, l’ús racional dels recursos o el benestar de les persones, entre d’altres. Amb la firma d'aquest document, des de Sant Joan de Déu ens comprometem a tenir en compte els principis del Compromís en la nostra activitat.