Donar a la Magic Line Sant Joan de Déu

Fer donatiu com a:

Particular

Les aportacions a la Magic Line de l'Obra Social Sant Joan de Déu són deduïbles en la quota de l'IRPF en la quantia i condicions fixades per la legislació tributària vigent.

Les dades fiscals que aportis cal que siguin unipersonals i correctes, sinó des de l’Agència Tributària no les acceptaran per desgravar-les a la declaració de la renda

Fer donatiu com a:

Entitat

Las aportaciones a la Magic Line SJD son deducibles en la cuota del Impuesto de Sociedades en la cuantía y condiciones fijadas por la legislación tributaria vigente.

Completa amb les dades fiscals de l'empresa perquè l'Agència Tributària les accepti per desgravar-les a la declaració