Grup endavant

Nom de l'equip:
Grup endavant

Codi d'equip:
0011

Inscrits a la ruta:
Ruta lliure

Tipus d'equip:
Amics o familiars

Portaveu de l'equip:
Elena G. .

Membres:
Carme B. B.
Cinta F. N.
Dolors D. G.
Felipa G. S.
Isabel R. S.
Josep A. V.
Maria Concepción P. G.
Maria Dolors F. P.
Mercè A. G.
Núria Q. P.

Grup endavant

Repte

150€

10% Complete

Captat

150€

10% Complete
Dóna ara a aquest equip

Compartir

Donacions a l'equip

Donant Import
Maria Dolors Ferre Pena10.00€
Felipa Garrido Saeta9.00€
Isabel Rodriguez Sanchez10.00€
Josep Abadias Viñals25.00€
Mercà Almeda Garcia9.00€
Dolors Duran Grau9.00€
Cinta Fuste Nadal9.00€
M. Concepción Pérez García18.50€
Elena Guillamón Bellido25.00€
Conxi Pérez García25.00€