Equips

Donatiu

Una altra manera de fer possible la Màgic Line és fer una donació. Pots fer-la o bé a un equip concret o bé a la Magic Line en genèric

Equip Gèneric Magi Line